Filmbolagets mål är att producera Långfilmer och TV serier som kan nå en bred publik.

Ämnet ska vara angeläget och drabbande, men tilltalet ska vara lättsamt.

Grace Film Produktion AB har producerat långfilmen KROCKEN.

CMORE´S MEST NEDLADDADE FILM JUST NU!!

© Copyright Grace Film